Page 11

PP

Een professionele toekomst De basis van Verhoef Elektrotechniek is stevig en biedt draagvlak voor de toekomst. Arco Boon: “Het gaat goed, maar we blijven alert op toekomstige ontwikkelingen. Onze bedrijfsprocessen zijn prima in orde en bij audits van onze klanten voldoen we ruimschoots aan de norm. VERHOEf ElEkTROTEcHNIEk 9 Onze focus ligt nu op het inrichten van een goede administratieve organisatie, zodat we de benodigde certificering kunnen behalen. In deze tijd heb je dat als bedrijf hard nodig. De verdere professionalisering heeft sowieso onze volledige aandacht. We willen graag verder groeien in kennis en kunde en op het gebied van de industrie en utiliteitsbouw. Onze primaire doelstelling is niet om in omvang veel groter te worden. We hechten veel waarde aan flexibiliteit en die kunnen we onze klanten nu volop bieden. Deze kernwaarde willen we hoe dan ook behouden. Uit het verleden hebben we geleerd dat we moeten blijven verjongen in het bedrijf. De interne opleiding, die we samen met Bakker Sliedrecht bieden, draagt hier zeker toe bij. Ieder jaar nemen we een leerling aan, die op onze bedrijfsschool in korte tijd wordt opgeleid tot eerste monteur of technicus. Dit is een voltijd opleiding, die verder verdiept en vervolgd kan worden in deeltijd. De lessen worden onder andere verzorgd door eigen medewerkers die veel kennis hebben van zowel de theorie als de praktijk.” “Het gaat goed, maar we blijven alert op toekomstige ontwikkelingen”


PP
To see the actual publication please follow the link above